Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. ( 2010 ). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Milli Eğitim, 39 (185), 266- 277.

Sorumlu Yazar: 
Saide Özbey
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

O.Ö.Fen etkinliklerinde çocukların gözlem yapmasına fırsat verecek ortamlar oluştururum. ( m 1)
Fen eğitimi soyut kavramları içerir. Bu nedenle okul öncesinde fen konularını çocuklar anlayamazlar. ( m 13 )
Dünyamız, gökyüzü yıldızlar, ısı, ışık ve manyetik gibi konular okul öncesinde fen etkinlikleri için uygun fen konuları değildir. Bu nedenle bu konulara günlük planımda yer vermiyorum. ( m 19 )

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: