Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çetin-Sultanoğlu, S. ve Aral, N. (2016). Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme Aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2167-2180.

Sorumlu Yazar: 
Saliha Çetin Sultanoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: