Okul Öncesi Eğitiminde Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gelebek Üstün, B. ve Uzun, H. (2020). Okul öncesi eğitiminde değerlendirme ölçeği’nin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 298-314.

Sorumlu Yazar: 
Halil Uzun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayıları, OÖEDÖ’nün toplamı için .954 olarak yüksek düzeyde güvenilir; alt boyutları için ise .687-.938 arasında oldukça güvenilir olarak bulunmuştur.

48 maddeden oluşmaktadır

Derecelendirme: 
İletişim: