Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildirim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bildiren, A., & Bilgen, Ö. B. (2019). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildirim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 269-289. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.475278

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Bildiren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 13 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır.
Genel zihinsel yetenek faktöründe “Problem çözümlerinde başarılı tahminlerde bulunur.”, işe adanmışlık faktöründe “Verilen görevi tamamlamada ısrarcıdır.”, yaratıcılık faktöründe “Bağlantısız fikirler arasında alışılmadık bağlantılar kurar.” gibi ifadeler bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5li likert
İletişim: