Okul Müdürlerinin Mikro Yönetim Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Limon, İ., & Dilekçi, Ü. (2021). Development and initial validation of Micromanagement Scale for School Principals. Participatory Educational Research, 8(1), 123-140. http://dx.doi.org/10.17275/per.21.7.8.1.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Limon
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1 Kesinlikle Katılmıyorum 5 Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: