Öğretmenlik Mesleğini Algılama Biçimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir,E. ve Demir G., C. (2016). Öğretmenlik Mesleğini Algılama Biçimleri Ölçeği: Geçerlik-güvenirlik çalışması. International Conference on New Horizons in Education. Viyana, Avusturya.

Sorumlu Yazar: 
Engin Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: