Öğretmenlerin Öğretim Duygu Durumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dilekçi, Ü., & Sezgin-Nartgün, Ş. (2019). Adaptation of Teachers’ Instructional Emotions Scale to Turkish culture and revision and descriptive analysis of the scale. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(1), 51-118. doi: 10.14527/kuey.2019.002

Sorumlu Yazar: 
Ümit DİLEKÇİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 BOYUT ve 27 MADDE
ÖRNEK MADDELER:
Kaygı Duygusu Boyutu: Öğretirken gergin ve sinirli hissederim.
Gurur Duygusu Boyutu: Öğretim tarzımla gurur duyarım.
Haz Alma Duygusu Boyutu: Hevesle öğretirim.
Öfke Duygusu Boyutu: Öğretirken öfkelenmek için sebeplerim vardır.
Umut Duygusu Boyutu: Derste koşullar ne olursa olsun dersi başarılı bir şekilde tamamlayacağım
ümidini kaybetmem.
Hayal Kırıklığı Duygusu Boyutu: Öğretim esnasında hayal kırıklığı yaşamam için birçok neden vardır.

Derecelendirme: 
1 Kesinlikle katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Katılıyorum 4 Kesinlikle katılıyorum
İletişim: