Öğretim Elemanının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Artun, H. ve Günüç, S. (2016). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 544-566.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: