Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (NHMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, S. & Erdoğan, S. (2007). The Turkish Version of The Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale: Used on medical and surgical patients. Journal of Clinical Nursing, 16(4), 646-653.

Sorumlu Yazar: 
Semiha Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: