Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Özkaya, S. (2018). Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 67, 113-121.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/