MMPI-2 Depresyon, Kaygı ve Öfke İçerik Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uluç, S. (2008). MMPI-2 Depresyon, Kaygı ve Öfke İçerik Ölçeklerinin ölçüt geçerliği açısından değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), 57-66.

Sorumlu Yazar: 
Sait Uluç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt ölçek ve 72 madde
MMPI-2 Kaygı (ANK) İçerik Ölçeği (23 m): Birçoklarından daha sinirli sayılırım.
MMPI-2 Depresyon (DEP) İçerik Ölçeği (33 m):
MMPI-2 Öfke (ANG) İçerik Ölçeği (16 m): Beni acele ettirenlere kızarım.

Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/