Meslek Seçiminde Toplumsal Cinsiyetin Rolü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökcan, M. ( 2018). Meslek seçiminde toplumsal cinsiyetin rolü: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Mahmure Gökcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: