İTAKİ Düşme Riski Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Barış, V. K., İntepeler, Ş. S., İleri, S., & Rastgel, H. (2020). İTAKİ Düşme Riski Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 214-221.

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Seren İntepeler
Geçerlik: 

İTAKİ Düşme Riski Ölçeği’nin duyarlılık değeri .91, özgüllük değeri .17, pozitif öngörü değeri .36, negatif öngörü değeri ise .78 olarak hesaplanmıştır. ROC analizi sonucunda ROC Eğrisi Altında Kalan Alan .58 olarak hesaplanmıştır (p = .006, %95 Güven Aralığı = .53 – .64).

Güvenirlik: 

İTAKİ Düşme Riski Ölçeği’nin Cronbach alpha katsayısı .46 olarak hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen madde toplam puan korelasyon analizi sonucunda ölçekte yer alan altı maddenin toplam puan ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyona sahip olmadığı saptanmıştır.

Ölçek, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olup hasta düşmelerine neden olabilecek toplam 19 risk faktöründen oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: