HARİZMİ Düşme Riski Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Seren-İntepeler, Ş., Bektaş, M., Barış, V. K., ve Çelik, İ. (2020). HARİZMİ Düşme Riski Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 259-266. https://doi.org/10.46483/deuhfed.732732

Sorumlu Yazar: 
Şeyda SEREN İNTEPELER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Araştırma kapsamında HARİZMİ Düşme Riski Ölçeği’nin Cronbach alpha katsayısı .40’dan düşük saptanmıştır. Dolayısıyla bu sonuç ölçeğin güvenilir olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ölçeğin Cronbach alpha değerinin düşük olmasına maddelerin birbirinden bağımsız olması, likert tipi bir ölçek olmaması ve maddelerin puan yükleri arasındaki farklılıkların yol açtığı düşünülebilir.

Ölçek, düşme riskini sorgulayan dokuz maddeden oluşmaktadır (nörolojik hastalık/semptom, oksijenlenme değişikliği, düşme riski açısından özellikli hastalığı/semptomu, uygun yatakta yatırılma durumu, görme engeli, hastaya bağlı ekipmanlar, ayakta/yürürken fiziksel desteğe gereksinim duyma durumu, post-op dönemde olma ve riskli ilaç kullanımı).

Derecelendirme: