Gerçekli̇k Hakkındaki̇ Tutumlar Ölçeği̇

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Velipaşaoğlu, S. , Konakcı, S.,Ergönül, E. , ve Musal, B . (2016).Gerçekli̇k Hakkındaki̇ Tutumlar Ölçeği̇’ni̇n Türkçe uyarlamasının geçerli̇li̇k ve güvenilirliği. Tıp Eğitimi Dünyası, 15 (45), 35-44. DOI: 10.25282/ted.256095

Sorumlu Yazar: 
Serap Velipaşaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: