Gebelik ile İlişkili Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kırca, A. S. & Gül, D. K. (2020). Pregnancy-related Anxiety Scale (The PrAS): Validity and Reliability Study of its Turkish Version. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 529-537. doi: 10.34087/cbusbed.757864

Sorumlu Yazar: 
Ayça Solt Kırca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

33 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4lü likert
İletişim: