Fi̇zi̇k Öz-Yeterli̇li̇k Ölçeği̇

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alpaslan, M. M. ve Işık, H. (2016). Fi̇zi̇k Öz-Yeterli̇li̇k Ölçeği̇ni̇n geçerli̇li̇ği̇ ve güveni̇rli̇li̇ği̇. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 111-122.

Sorumlu Yazar: 
Muhammed Mustafa Alpaslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

27 madde, 5 alt boyut
Kavramsal Anlama (4 m):
Üst Düzey Düşünme (6 m):
Pratik uygulama (4 m):
Günlük hayata uygulama ( 7 m):
Bilim iletişimi (6 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlilkle Katılmıyorum- 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: