DSM-5 Anksiyöz Distres Değerlendirme Ölçeği (ADDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mısır, E., & Hacımusalar, Y. (2020). DSM-5 Anksiyöz Distres Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun majör depresif bozukluk için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21, 21-28. doi:10.5455/apd.105150

Sorumlu Yazar: 
Emre Mısır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

ADDÖ’nün Cronbach α katsayısı 0.764 bulunmuştur.

5 maddeli yarı yapılandırılmış bir ölçektir.

Derecelendirme: 
5li derecelendirme
İletişim: