Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, S., Kukul V., ve Karataş, S. (2016, May 16-18). Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği [Paper presantation]. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Seher Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: