Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yanık, M., Kuzlu-Ayyıldız, T., ve Kulakçı-Altıntaş, H. (2019). Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması.Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(3), 179-188.

Sorumlu Yazar: 
Merve Yanık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Eş zamanlı ölçek geçerliliği yöntemi kullanılarak ölçeğin güvenirliği test edilmiştir. ÇDDVDÖ ölçeğinin iç tutarlılığının incelenmesi sonrasında güvenirlik değerinin 0.969 (yüksek derecede güvenilir) olduğu saptanmıştır.

Ölçek 5 kategoride toplam 25 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Puanlama
İletişim: