Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karagül, S. (2020). Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 3(2), 203-226. doi: 10.47935/ceded.836154

Sorumlu Yazar: 
Sedat Karagül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeğinin güvenirlik katsayılarının yüksek olması (Farkında Olma= .85, Değer Verme= .83, Kabullenme= .75) faktörlerde yer alan maddelerin birbirleriyle tutarlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte tüm ölçeğin güvenirlik katsayısı da yapılan hesaplamalar sonucunda yüksek (.88) bulunmuştur.

26 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: