Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karataş, K. & Oral, B. (2017). Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 257-268.

Sorumlu Yazar: 
Kasım KARATAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: