Köyde Rekreasyon Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öz, N.D. ve Ardahan, F. (2019). Köyde Rekreasyon Engelleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Mediterranean Journal of Humanities, 9(1), 141-151. doi: 10.13114/MJH.2019.453

Sorumlu Yazar: 
Nazlı Deniz Öz
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanabilir olduğu için AFA uygulanmış, modelin geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış ve KREÖ’nin alt boyutları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak ölçek toplam 11 faktörden oluşmaktadır

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığı (0.847) ve Faktör-1 (F1) için Cronbach’s alpha değeri=0.939, Faktör-2 (F2) için Cronbach’s alpha değeri=0.918, Faktör-3 (F3) için Cronbach’s alpha değeri=0.909, Faktör-4 (F4) için Cronbach’s alpha değeri=0.894, Faktör-5 (F5) için Cronbach’s alpha değeri=0.946, Faktör-6 (F6) için Cronbach’s alpha değeri=0.826, Faktör-7 (F7) için
Cronbach’s alpha değeri=0.813, Faktör-8 (F8) için Cronbach’s alpha değeri=0.813, Faktör-9 (F9) için Cronbach’s alpha değeri=0.802, Faktör-10 (F10) için ve Cronbach’s alpha değeri=0.719 ve Faktör-11 (F11) için D Cronbach’s alpha
değeri=0.627 olarak bulunmuştur

İletişim: