Koronavirüs Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, H. & Arslan, C. (2021). Adaptation and Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Coronavirus Anxiety Scale. Journal of Cognitive Behaviour Psychotherapy Research, Advance online publication.
https://doi.org/10.5455/JCBPR.16563

Sorumlu Yazar: 
Hayri KOÇ
Geçerlik: 

KAÖ Türkçe versiyonunun benzerlik geçerliliği için kullanılan Tükenmişlik Ölçeği ile ilişkisi (0.39 p<0,01) anlamlıdır. Ayrıca KAÖ Türkçe versiyonunun ayırtedici geçerliliği için kullanılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (-0,23 p<0,01) arasındaki ilişkisi anlamlıdır.Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analiz bulguları (χ2 /df=0.99; CFI = 1.00; SRMR = 0.006; RMSEA = 0.00) tek faktörlü modelin mükemmel uyuma sahip olduğunu termektedir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0.81 olarak bulunmuştur.

İletişim: