Koro Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyükcengiz, H. (2019). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin koro eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Büyükcengiz
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu elde edilen 27 maddelik koro dersine yönelik tutum ölçeği 4 faktörden oluşmaktadır. Dört boyuttan oluşan koro dersine yönelik tutum ölçeği tarafından açıklanan toplam varyans miktarı % 57,582 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Genel güvenirlik için analiz öncesi Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,924 analiz sonrasında ise 0,920 olarak hesaplanmıştır.