Korku Yaşantıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atılgan, H., Saçkes, M., Yurdugül, H., ve Çırak, Y. (2007). Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(28), 79-94.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Atılgan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: