Kolektif Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zincirli, M., & Demir, Y. (2021). A scale development study on teachers’ perceptions of collective efficacy in schools: A scale development study on teachers’ perceptions. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(2), 1709-1723.

Sorumlu Yazar: 
Muhammed ZİNCİRLİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: