Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri- III

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Evin-Gencel, İ. (2007). Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri-III’ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.

Sorumlu Yazar: 
İlke Evin Gencel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: