Koçluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uğur, E. (2010). Yönetici hemşirelerin koçluk becerileri ve öz-etkililik-yeterlilik algılamaları (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Esra Uğur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: