Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenol, A. (2018). Klinik hemşirelik uygulamalarına yönelik öz düzenlemeli öğrenme ölçeği’nin geçerlik güvenirliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Aydan Baysan (Şenol)
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: