Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 185-195.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Nuri Gömleksiz
Geçerlik: 

Tutum ölçeğinin faktör yüklerinin 0.36 ile 0.63 arasında değiştiği görülmektedir

Güvenirlik: 

Ölçeğin tüm olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak belirlenmiştir.

İletişim: