Kişisel Yönelim Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuzgun, Y.(1973). Kişisel Yönelim Envanteri (POI) nin, Türk toplumuna uyarlanması. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2 ) , 136-145.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: