Kişisel ve İlişkisel Profil

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okray, Z., Palabıyıkoğlu, RN, Çakıcı, E.(2005). Turkish translation of personal and relationship profile. (Unpublished Master Thesis,). Near East University Institute of Applied and Social Sciences, Nicosia.

Sorumlu Yazar: 
Zihniye Okray
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: