Kişisel-Mesleki Yetkinlikler Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kazu, H., & Demiralp, D. (2017). Personal-professsional competencies perception scale for teacher cantidates: Validity and reliabilirty study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(3), 425-464. doi: 10.14527/kuey.2017.015

Sorumlu Yazar: 
Demet Demiralp
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: