Kişiler Arası Tepkisellik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Engeler, A., ve Yargıç, L. İ. (2007). Kişilerarası tepkisellik indeksi: Empatinin çok boyutlu ölçümü. In New Symposium Journal ,45(3), 119-127.

Sorumlu Yazar: 
Alper Engeler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: