Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soygüt, G. ve Dürü, Ç. (2008). Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) psikometrik özelliklerinin incelenmesine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 54-62.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Soygüt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: