Kırmızı Renginin Kavramsal ve Simgesel Çağrışımları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçükşen-Öner, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde renk ve duygu ilişkisi ve kırmızının öğrencilerde yarattığı kavramsal ve simgesel çağrışımlar (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ferhunde Küçükşen Öner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: