Kırılgan Bebek Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavaş-Çelik, M. & Zerrin, Ç. (2020). Vulnerable Baby Scale: Validity and Reliability Study. Journal of Psychiatric Nursing, 11(3), 188-194. doi: 10.14744/phd.2020.92678

Sorumlu Yazar: 
Melike Yavaş Çelik
Geçerlik: 

KBAÖ’nün dil geçerliği çeviri-geri çeviri ve uzman görüşüne başvurularak yapıldı. KBAÖ için hesaplanan
örneklem yeterliliği çok iyi olarak değerlendirildi (KMO=0.851, X²=665.065). Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) KBAÖ’nün 10 maddelik tek faktörlü yapısını koruduğu, maddelerin faktör yüklerinin 0.38 ile 1.16 arasında değiştiği ve DFA
uyum indeksleri değerlerinin kabul edilebilir sınırlar/mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu belirlendi (NFI=0.94,
NNFI=0.96, IFI= 0.97, RFI=0.92, CFI=0.97, GFI=0.93, AGFI=0.88, RMR0.07, REMSEA=0.076, X²/SD= 2.06). Çalışmada KBAÖ’nün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84 olarak belirlendi. Ölçeğin iki yarı güvenilirlik düzeyi 0.85 şeklinde değerlendirildi. EDSDÖ ve KBAÖ arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon olduğu belirlendi (r=0.32). Test-retest
sonuçlarında pozitif yönde güçlü ve ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (r=0.99).

Güvenirlik: 

KBAÖ’nün dil geçerliği çeviri-geri çeviri ve uzman görüşüne başvurularak yapıldı. KBAÖ için hesaplanan
örneklem yeterliliği çok iyi olarak değerlendirildi (KMO=0.851, X²=665.065). Doğrulayıcı Faktör Analizinde (DFA) KBAÖ’nün 10 maddelik tek faktörlü yapısını koruduğu, maddelerin faktör yüklerinin 0.38 ile 1.16 arasında değiştiği ve DFA
uyum indeksleri değerlerinin kabul edilebilir sınırlar/mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu belirlendi (NFI=0.94,
NNFI=0.96, IFI= 0.97, RFI=0.92, CFI=0.97, GFI=0.93, AGFI=0.88, RMR0.07, REMSEA=0.076, X²/SD= 2.06). Çalışmada KBAÖ’nün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84 olarak belirlendi. Ölçeğin iki yarı güvenilirlik düzeyi 0.85 şeklinde değerlendirildi. EDSDÖ ve KBAÖ arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon olduğu belirlendi (r=0.32). Test-retest
sonuçlarında pozitif yönde güçlü ve ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (r=0.99).