Kindarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H. (2019). Kindarlık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve kindarlığın demografik faktörlerle ilişkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 50-66. doi: 10.19160/ijer.533654

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yılmaz
Geçerlik: 

Tek faktörden oluşan kindarlık ölçeğinin faktör yüklerinin 0.570-0.728 arasında (iyi) olduğu görülmektedir. Tanımlanan bir faktörlü ölçeğin toplam varyansın %40’ını açıkladığı saptanmıştır. Bu çerçevede, tanımlanan bir faktörün ölçeğin toplam varyansa yaptığı katkının yeterli olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Kindarlık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı .857 olarak hesaplanmış ve bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

İletişim: