Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Azizoğlu, N., ve Uzuntiryaki, E. (2006). Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62.

Sorumlu Yazar: 
Nursen Azizoğlu
Geçerlik: 

Kimya Laboratuvarı Endişe Ölçeğinin geçerliğini değerlendirmek için faktör analizi yapılmıştır.Ölçeğin geçerliğini değerlendirmek üzere alt boyutların maddeleri ile alt boyut toplamı arasında korelasyon analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Faktör analiz sonucunda bulunandört alt boyutun güvenirliği Cronbach-alpha ile hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarındaki Cronbach alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla laboratuvar araçlarını ve kimyasal maddeleri kullanma boyutunda O.88, diğer öğrencilerle çalışmaboyutunda 0.87, veri toplama boyutunda 0.86 ve laboratuvar zamanını kullanma boyutunda ise 0.87 olarak bulunmuştur.

İletişim: