Kendini Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alan, H. (2008). Diyabetes mellitusda gözlenen duygusal ve kendini düzenleme stratejileri ile bu faktörlerin genel iyilik hali ve fiziksel sağlıkla ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Haluk ALAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: