Kendini Değerlendirme Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ertan, T. (1996). Geriatrik Depresyon Ölçeği ile Kedini Değerlendirme Depresyon Ölçeği’nin 60 yaş üzeri Türk popülasyonunda geçerlilik güvenirlik incelenmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Geçerlik: 
Güvenirlik: