Keller Eğilim Yapı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ültanır, E. ve Ültanır, G. (2003). Keller Eğilim Yapı Testinin adaptasyon çalışmaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 8-19.

Sorumlu Yazar: 
Emel Ültanır
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği ile yöntemi ile yapılmştır

Güvenirlik: 

Testin güvenirliği sağlamak için test, ayrı ayrı erkek ve kız çocuklara uygulanmıştır.

İletişim: