Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Acar, A. Z. ve Zehir, C. (2008). Kaynak tabanlı işletme yetenekleri ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 103-131.

Sorumlu Yazar: 
A. Zafer ACAR
Geçerlik: 

Yapısal geçerliliği yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda 8 temel bileşen elde edilmesi ile test edilmiştir. Bu aşamada veri indirgeme prosedüründe faktör sayısı belirlerken özdeğeri 1 ve daha yüksek olan faktörler dikkate alınmıştır. Bu faktörlere varimax rotasyonu uygulanarak, değişkenlerden 0,50 ve daha yüksek faktör yüküne sahip olan değişkenler dikkate alınmıştır. Bu aşamada herhangi bir faktöre dahil olmayan Yet18 ve Yet23 değişkenleri ölçek dışına atılmıştır. Keşifsel analiz bulgularına göre faktör yükleri 0,555–0,839 arasındadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirmektir. Elde edilen ölçeğin içsel geçerlilik katsayısı α=0,921 olarak bulunmuştur.