Kariyer Kararı Öz-yeterliği Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Sarıçam, H. ve Kaya, Ç. (2014). Career Decision Self-efficacy Scale-Short form (CDSES-SF): The psychometric properties of Turkish version. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 13(5), 80-89.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: