Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yam, F. C., Alkın, S. ve Barut, Y. (2020). Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 23-32. https://doi.org/10.18394/iid.629970

Sorumlu Yazar: 
Faruk Caner YAM
Geçerlik: 

Makale içerisinde yer verilmiştir.

Güvenirlik: 

Makale içerisinde yer verilmiştir.

İletişim: