Kariyer Adanmışlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, O., Kırdök, O., Alkal, A., ve Akça, M.Ş. (2020). Kariyer Adanmışlık Ölçeği: Proaktif kariyer davranışlarının ölçümünün geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) 6,(72), 4668-4677. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2570

Sorumlu Yazar: 
Ozan KORKMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: