Karışıklık, Karmaşa ve Düzen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, Ü. ve Gürol, A. (2019). Ev içi kaosun temel göstergelerinin tanımlanması: Karışıklık, Karmaşa ve Düzen Ölçeği.
.4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Ülkü DEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: