Kanserli Çocuklarda Uluslararası Çocuk Mukozit Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, B., Yılmaz, H. B., & Karaman, N. (2011). A study of reliability and validity for the Turkish version of Children’s İnternational Mucositisis Evaluation Scale for Children With Cancer. Turkish Journal of Oncology, 26(4,157-162. doi: 10.5505/fjoncol.2011.688

Sorumlu Yazar: 
Betül YAVUZ
Geçerlik: 

Madde toplam puan korelasyon katsayıları 0.68-0.88 arasındandır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısının 0.91’dir.

İletişim: