Kan Bağışı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, C. ve Güven, G. (2015). Kan Bağışı Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 504-521.

Sorumlu Yazar: 
Cüneyd Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: